Volta de canó i voltes de quatre punts, al celler d’ARBAR filant lletres: fiLaLaETRAIr A FaceBook