«Viatge a casa. El meu univers.» Dibuix, escultura, acció, poesia visual, joc, vida. Espai/temps de vida. Poder volar dins el cercle màgic: un carro/avió/barco, l’arbre de la vida (branca de gesamí, arrels d’eucalíptus, tronc de platanus orientalis) fulls de lletres i paraules voladores, una cadira, sauló, tronquets/llàpis,Tot i res. La màgia s’acompleix en dibuixar/esgrafar/marcar sobre el sauló. El sauló incís. Grafia en el sauló. La senzillesa. La suavitat. A Can Balanzó, gener 2018.
http://MartaDarder.com
martadarder@gmail.com

Ir A Youtube