el conte comença
una tetera i una flor
una tetera
una flor
i