Una altra sorpresa gaudida el 9 de Juliol a La Vall de Santa Creu de Josep Maria MIralles de Imperial. Gràcies Josep Maria!
Ir A FaceBook