un dels tríptics del llibre Autoretrats, maternitats i famílies, amb en Mauro 2004. @martadarderlisson

Ir A FaceBook