Agraeixo amb tot el meu cor el suport i els vols 

que hem pogut realitzar amb aquest projecte 
a tots els àngels que ho han fet possible.

 

Sóc un àngel als núvols és el resultat d’una evolució personal i professional en l’àmbit de les arts i en el desig de poder assolir el màxim de llibertat en la concepció, en el procés, en l’execució i en la producció de la meva obra.
En la meva trajectòria personal i pel meu currículum acadèmic sempre he treballat de forma paral·lela les arts textuals i les visuals. Des de la formació filològica com a doctora en filologia clàssica i artística com a escultora i artista visual he anat sentint el desig cada cop més fort d’anar apropant unes arts i les altres: poesia, prosa poètica, escultura, pintura, fotografia, vídeo,…
Un altre dels desitjos que també ajuden a trobar la confluència de totes les arts en aquesta presentació a Galeria Safia és la necessitat de volar. El desig de ser lliure en cos i ànima i de fer-ho també en la meva obra i poder-ho compartir. Així des d’unes obres pesants com són les del conjunt Global puzzel (Tres al sol, a Tarragona 2000 i a Corea 2001, veure http://www.mxespai.com/artistes.php?art=dar) vaig necessitar anar traient pes de l’obra com de mi mateixa i coneixem obres com ‘Les plantes de la Maria’ on conjugo escultura, instal·lació, fotografia, intervenció amb el públic.
En aquesta ocasió la fotografia i la videoinstal·lació són el format que recullen la poefotografia i la videopoesia. Amb experimentació personal i recerca en diferents àmbits vull posar el cos a l’aire i volar i així volo com un àngel. Però en aquest dir Sóc un àngel als núvols estic parlant de totes aquelles persones, animals i coses que són àngels. I entenc àngels com una capacitat inherent a l’ésser humà i com una necessitat pròpia d’alliberar-nos de totes les càrregues i poder viure en llibertat movent-nos per allà on ens vingui de grat. ‘Las niñas buenas van al cielo y las malas a todas partes’. Crear paradoxes i viure en elles per així desfer-les, contradir-les, gaudir-ne. Paradoxes en aparença, contradiccions en la superfície, i de fet realitats múltiples, canviants, diverses que conviuen un mateix espai temps multidimensional. No podem abastar tota la fisicitat que ens rodeja i ens costa més encara sentir l’energia, l’ànima que bull al nostre entorn.
Soc un àngel als núvols és una obra de recerca personal i professional que és el seguiment del treball inicial al 2008 ‘El sol esmorza núvols… i els àngels també’ (mostrat a Galeria Safia i també al West Cork Art Center d’Irlanda) que s’emmarca dins l’experimentar sobre les aigües i les energies que ens rodegen.
Desig de volar, de llibertat, de control sobre l’entorn, de perdre la consciència, de perdre el pes, de perdre la gravidesa són alguns dels eixos que van sorgint al llarg de la darrera dècada en la meva obra i que culminen -com a treball en procés- en aquesta exposició.
Els objectius radiquen en poder hibridar la conjunció del màxim de les disciplines artístiques, visuals i textuals en una única obra. Mitjançant la poefotografia i la poevídeoinstal·lació crear una realitat altra que permeti volar i ser àngels tant als que hi apareixen com a aquells que ho miren. Provocar la necessitat i el sentir de que dur a terme allò que desitgem és possible i si més no intentar-ho ja és molt de camí assolit, ja que sovint el camí és la finalitat i no tant l’arribada. Viure l’anar sent en el camí.
El projecte està format per:
Sèrie de poefotografies d’àngels
Un autoretrat àngel
Una vídeoinstal.lació
Un catàleg amb textos i imatges sobre l’obra
Marta Darder 2010 per Galeria Safia
àngels:

l’àngel guerrer

l’àngel de l’aigua
àngels de petons
l’àngel repòs
l’àngel dels boscos
inici de l’àngel als núvols