quina il.lusió trobar aquestes fotografies!! 2004, Instal.lació a la col.lectiva HumaNO, Antic Mercat de Sitges (primera foto by Mònica Surrà) col.lectiva organitzada amb la Mònica Surrà. Les fotografies de la instal.lació són del meu lllibre Aitorretrats, maternitats i famílies, del 2004, que ben aviat editarem a ediTrons. En Mauro tenia mesos!! Com passa el temps!
Ir A FaceBook