Quatre Punts, intervenció a ARBAR, La Vall de Santa Creu (Port de la Selva), juliol agost 2016. La instal·lació es viu i s’aprecia in situ. Aquest vídeo intenta mostrar una part captable per la càmera l’aparence en la imatge no pot substituir l’experiència en l’espai mateix, unes habitacions impressionants del segle XV. Gràcies a en Mauro i a ARBAR.
https://youtu.be/agnMwAH4hfcIntervenció arquitectolingüística a La Vall de Santa Creu (Port de la Selva). Poesia visual als sostres d’ARBAR pere Marta Darder. Juliol 20016. http://Marta…


Ir A FaceBook