Presentació del llibre Marta Darder, parAUla, Barcelona, ediTrons, 2015. Pròleg de Carles Hac Mor.
Càmera: Estefania Molina.
Presentació del llibre parAUla de Marta Darder a la llibreria Nollegiu de poblenou, dedicada a Carles Hac Mor. Amb Anna Aguilar-Amat, víctorbonetarbolí, Catalina Girona, des de la distància Ester Xargai i Andríi Antonovski, i Marta Darder. Moltes gràcies a Carles Hac Mor, a Xavier Vidal, a Dolors Camats, a Tascansaia i a tothom que hi va assistir!http://MartaDarder.com
martadarder@gmail.com

Ir A Youtube