Noves lletres per demà amb papyrus vermell. La línia deixada a la tela inícia la lletra següent cArLeshaCmOR
Ir A FaceBook