l’Infraòpera d’en Carles a Santa Mònica, 2012. La llibertat
Carles Hac Mor assenya les les lletres que li vaig dedicar.


Ir A FaceBook