Homenatge a Simone de Beauvoir
Avui a les 7 del vespre a l’institut Français de Barcelona

Ir A FaceBook