Homenatge a ITIOPIA i l’Amhàric. Acció dibuix amb cinta adhesiva d’un paisatge abstracte amb les lletres de l’amhàric escrivint Itopia, Etiòpia en amhàric. Les lletres del nom Itopia dibuixen un paisatge possible imaginat que ens pot transportar al territori del país al que representen. podríem parlar de pOEaisatgelingüístic: llengua i territori en una mateixa acció poètica.

En agraïment a la nostra gran família: Bezawerk, Amdewerk, Maria, Mauro, Montse, Jordi i Margarida.
So del Merkato d’Addis Ababa gravat al viatge del 2013. Acció feta a Barcelona. Acció, càmara, edició Marta Darder.
http://MartaDarder.com
martadarder@gmail.com

Ir A Youtube