Global Puzzle és un projecte escultòric mundial. Quatre escultures distribuïdes per tot el món han de formar un trencaclosques global: si reuníssim totes les peces podríem crear un cub de 2 metres cúbics.

En l’actualitat dues de les escultures ja són al seu lloc: una a Tarragona (de fang refractari) i l’altra a Corea (de granit). Falta per situar una a Amèrica i una altra a l’Àfrica (en curs).

GlobalGranollersPT

 

Fang refractari cuit a 1250º.  Forn Ceràmica Cumella, Granollers 2000.
Tres peces del con trencat seccionat per al pati d’El Catllar de Can Corberó.

<–

 

3D_CoreanPiece_calor

glovalPuzzlePT

 Corean Piece. Una de les parts –>

 

 

 

 

Motllo de pórex amb fina capa de guix per fer els originals en frang refractari.
Els motllos són les formes que van col·locades al món.
El motllo de la forma petit ja està a Corea en granit (aquí el teniu).

globalMotllo