GLOBAL PUZZLE. COR.

Fang refractari cuit a 1250· 
forn Ceràmica Cumella
Granollers 2000
tres peces del con trencat seccionat
per al pati d’El Catllar de Can Corberó

Motllo de pórex amb fina capa de guix
per fer els originals en frang refractari.
Els motllos són les formes que van col·locades al món.
El motllo de la forma petit ja està a Corea en granit 
(en podeu veure una imatge més avall)

PECES IN SITU

Can CORBERÓ, El Catllar.
Vespella de Gaià, 2000,
Parc d’escultures.
La vaig fer a Ceràmica Cumella (Granollers),
amb ceràmica refractària.
Motllo de porex (poliuretà expandit)
amb coixí de guix.
(Gràcies a Toni Cumella, Dolors Giral, Iñaki Vázquez Álvarez i David Pauliri)
Col·lecció particular Corberó-Forn.
Agraïments:
Pere Corberó i Mari Forn
i a tots els seus amics, familiars i companys que hi van contribuir.
GLOBAL PUZLLE. COREA.
Parc d’escultures Kionji, Corea 2001.
 Escultura en granit local
(motllo de la peça petita que es troba a Tarragona).
 GLOBAL PUZZLE. ÀFRICA. AMÈRICA
work in progress