fiLaLaETRA, Sala de volta de canó, intervenció instal·lació a les sales trull i faluart del segle XV a ARBAR, La Vall de la Santa Creu, Port de la Selva. Amb la projecció del vídeo PrOblEMA de 2007, realitzat per Elena Calle, Carmen G. Martínez, Susanna Carreras i Marta Darder.
https://www.youtube.com/watch?v=SI2UzSlLbTE

Intervenció arquitectolingüística a La Vall de Santa Creu (Port de la Selva). Poesia visual als sostres d’ARBAR pere Marta Darder. Juliol 20016. Volta de can…


Ir A FaceBook