Intervenció arquitectolingüística a La Vall de Santa Creu (Port de la Selva). Poesia visual als sostres d’ARBAR per Marta Darder. Juliol 20016.

http://MartaDarder.com
martadarder@gmail.com

Ir A Youtube