1st part of the visual poetry parAula presentation
https://youtu.be/6qlHEr79hOQPresentació del llibre Marta Darder, parAUla, Barcelona, ediTrons, 2015. Pròleg de Carles Hac Mor. Càmera: Estefania Molina. Presentació del llibre parAUla d…


Ir A FaceBook