Eines per a fer l’arrTòs de dissabte impressionant!! Gràcies a les Pilars, Teresa, Monsita, Josep Maria, Josep, Olga, Marta, Amèlia, Jordi entre altres…. A La Vall de Santa Creu, ARBAR. A la foto: Teresa SeguíIr A FaceBook