E. Eh? Hehehehehehehehe
lletres per vestir en Homenatge a Benet Rossell, per a la Porcellada d’Àger 2016. https://youtu.be/JUelxWXomlsNoves lletres per vestir. En Homenatge a Benet Rossell, pensant amb les seves cal·ligrafies. Marta Darder desembre 2016. http://MartaDarder.com martadarder@g…

Ir A FaceBook