Noves lletres per vestir. En Homenatge a Benet Rossell, pensant amb les seves cal·ligrafies. Marta Darder desembre 2016.
http://MartaDarder.com
martadarder@gmail.com

Ir A Youtube