Crotches of the past for the present.
Misteris del passat recuperats per documents guardats en capces de tresors, crosses a la memòria. Joc de reconstrucció del passat, una ficció possible en el present. A vegades per molt que intenti recordar quan o perquè vaig fer alguna cosa no ho aconsegueixo. No obstant això, documwnts con aquests són tresors a tenir presents, refresquen, reconforten, acompanyen. Documents for misterious project, Marta Darder 2003-2005, amb el text “a través de mi” de @nataliafoguet.

Ir A FaceBook