cors de cors
 sorpresa d’entre les formes sorgeix
el cor
i a les mans es queda
per anar repetint-se
sense parar
posa un cor a la teva vida…