Hacció infraHacció amb les lletres de carLésLhAcVmOR.
HACtivitats complementàries: Diumenge 6 de novembre de 2016 a les 12h a Can Manyé. Antihomentage paraparèmic. PresentHACcions: visionat i xerrada sobre el vídeo “L’edat de pedra”amb Lluís Calvo, David Caño, Andríi Antonovskyi, Catalina Girona i Ester Xargay.
PresenHACció del llibre «parAUla» de Marta Darder a càrrec d’Ester Xargay. Recital de poesia amb Lluís Calvo, David Caño, Andríi Antonovskyi, Catalina Girona, Marta Darder i Ester Xargay.
Càmara: Mauro Darder
http://MartaDarder.com
martadarder@gmail.com

Ir A Youtube