Caiguda al Vol

Sèrie Vol lliure
Bronzes meus a la cera perduda
estructures de bronze o ferro
Exametal: fosa i pàtines (Jorge Valle Carcassona)