Aulularia (o La comèdia de l’olla) de Plaute. Obra de Teatre (en llatí adaptat amb el Reader digest) duta a terme (actors, músics, vestuari, etc…) amb els i les alumnes de 3erE de BUP de l’I.B. Mollet a Can Gomà de Mollet el 1991, acompanyats per Marta Darder i el departament de Llatí i Grec de l’IB.
http://MartaDarder.com
martadarder@gmail.com

Ir A Youtube