AU VOLAU!!
BRONZUS MEUS
A L’HIPERMERCAR’T DE VINÇON
DEL 28 DE NOVEMBRE DE 2013
FINS EL 5 DE GENER DE 2014
organitza Galeria Safia
(moltes gràcies Àngels i Natàlia) 
Escultures en petit format 
 figura de bronze a la cera perduda
(foses a Exametal)
estructures de ferro
pàtines
(fetes a Exametal per Jorge Valle Carcassona)
colades del Luís
agraïment especial a l’Àngel i la Maïs
i també a José Manuel, Jose, Montse, Bass, 
entre d’altres 
Salt de vuit
 Vertical a mà