Algunes escultures meves fetes entre 1994 i 1999. Col. Particular


Ir A FaceBook