A una paret de casa la Maïs a La Molina hi faltava un quadro… A wall in Maïs house at La Molina was missing a picture …
He fet aquest drak per que ens ajudi al 2016!! I made this Dragon to help us in 2016!

Ir A FaceBook