Tot flueix

Sèrie Vol lliure

Bronzes meus a la cera perduda

Estructures de bronze o ferro

Exametal: fosa i pàtines (Jorge Valle Carcassona)